[Epub] ↠ Siyasetname Author Nizam al-Mulk – Rvtrek.info

Siyeru l m lk Siyasatnama The Book of Government , Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi, better known by his honorific title of Nizam al Mulk was a Persian scholar and vizier of the Seljuq Empire He held near absolute power for 20 years after the assassination of Alp Arslan in 1072 The earliest remaining copy is located in the National Library of Tabriz, in Iran It was first translated into French in 1891 1971 Siyeru l m lk Siyasatnama The Book of Government , Nizam al MulkAbu Ali Hasan ibn Ali Tusi, better E er bu tarz kitaplar okumaya heves ettiyseniz Machiavelli nin Prens i ile birlikte okuman z tavsiye ederim.Do u ve bat siyasetinin iki farkl bak a s ndan k lt rlere dair renilebilecek ok ey var Nizam lm lk ba ar l bir do u siyaset isi olarak siyasette do ruluk, adalet, d r stl k ve al akg n ll l k ile ilgili kesinlikle taviz vermezken Machiavelli nin bunlar sadece kar getirecekse kullanmay sal k vermesi do u ile bat siyaseti aras ndaki en b y k temel kontrast o 408 485 408 485 378 Sel Uklu Sultanlar Alparslan Ve Melik Ah N Veziri Olarak Otuz Y L Boyunca Devlet Y Netiminde S Z Sahibi Oldu, G R Leriyle Sultanlar N Kararlar N Etkiledi Siyasi Bir Suikasta Kurban Gitmesinden K Sa Bir S Re Nce H K Mdarl K Sanat Konusunda D Ncelerini Kaleme Ald Melik Ah N Devlet Y Netimi Hakk Nda Kapsaml Bir Rapor Istemesi Zerine Yaz Lan Siyasetname, Nizam L M Lk N Devlet Adam Olarak Deneyimlerini Aktard Bir El Kitab Olmas N N Yan S Ra, Edebi De Eriyle De Y Zy Llard R Dikkati Eken Bir Eserdir. 408 485408 485 D nyan n pek fazla de i medi ini hissetiren, okurken kendinizi g ndemin i inde bulaca n z g zel bir kitap Son sayfalar nda yer alan u c mle beni ok etkiledi H k mdar d manlarla sonras nda bar olaca n hesap ederek sava mal , sava g z ard etmeyecek ekilde bar lara giri meli. , , Bir evde varsa d zen olma o evde d zen iki avrat varsa s p r lmemi kal r hane hele iki reisvarsa hane mane hikaye Siyasetname


About the Author: Nizam al-Mulk

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Siyasetname book, this is one of the most wanted Nizam al-Mulk author readers around the world.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *